Licencja pośrednika nieruchomości

Chociaż od 2014 roku nie ma już obowiązku posiadania licencji, jest to wciąż bardzo pożądany dokument potwierdzający kompetencję i wiedzę pośrednika nieruchomości. Z tego też względu wiele osób decyduje się na jego zdobycie. Zobaczmy, jaka drogę trzeba przejść, aby uzyskać licencję i ile to kosztuje.

Pośrednik nieruchomości – kto to

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, agent nieruchomości, pośrednik nieruchomości – pod tymi nazwami kryje się jedna i ta sama osoba, która wykonuje zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji, doradztwie przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości.

Pośrednik nieruchomości wbrew pozorom nie zajmuje się tylko przedstawianiem mieszkań i domów potencjalnym klientom. Do jego obowiązków należy także:

 • pozyskiwanie ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
 • doradztwo klientom,
 • pozyskiwanie klientów,
 • budowanie relacji z klientami,
 • przygotowywanie oraz prezentacja ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
 • przygotowywanie wszystkich formalności dotyczących transakcji,
 • analiza rynku nieruchomości i działań konkurencji,
 • prognozowanie wzrostów i spadków cen na rynku nieruchomości.

Typowy dzień pośrednika nieruchomości składa się z różnych czynności – np. z przygotowywań do spotkań oraz samych spotkań z klientami, z prezentowania nieruchomości, z analiz i opracowywania strategii negocjacji lub tworzenia ofert.

Pośrednik nieruchomości – studia i cechy charakteru

Do pracy jako pośrednik nieruchomości nie trzeba mieć ukończonych studiów. Najczęściej pracodawcy wymagają wykształcenia średniego. Nie da się jednak ukryć, że wyższe wykształcenie nie tylko nie przeszkadza, ale i pomaga w wykonywaniu tego zawodu. 

Jeśli chodzi o kierunki studiów to polecane są takie jak: prawo, ekonomia, budownictwo, marketing lub public relations. W tym zawodzie pożądany jest ciągły rozwój, dlatego dobrze jest cały czas się dokształcać, np. poprzez studia podyplomowe czy kursy dedykowane dla pośredników nieruchomości.

A co z cechami charakteru? Czy każdy nadaje się na pośrednika nieruchomości? Otóż niekoniecznie. Oprócz wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, dobry pośrednik musi posiadać również szereg kompetencji miękkich. Najważniejsza jest komunikatywność, pewność siebie i śmiałość. Pośrednik nieruchomości powinien dobrze odczytywać osobowość klientów i dopasowywać do niej styl rozmowy z nimi, aby wzbudzić ich zaufanie.

Dodatkowo, ze względu na nieregulowany czas pracy, agent nieruchomości musi dobrze panować nad swoim czasem i być mistrzem w organizowaniu swojej pracy. Pośrednika nieruchomości powinna cechować także odpowiedzialność, cierpliwość i skrupulatność.

Czy potrzeba licencji, aby wykonywać zawód pośrednika nieruchomości?

Odpowiedz brzmi: nie. Od 2014 roku nie jest konieczne ani posiadanie kierunkowego wykształcenia, ani państwowej licencji na wykonywanie tego zawodu. Obowiązkowe jest natomiast posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Po co? Ma ono stanowić ochronę w sytuacji, gdy osoba świadcząca usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę klientowi, np. sprzeda mu dom, który jest przeznaczony do rozbiórki.

Licencja agenta nieruchomości – korzyści

Mimo braku obowiązku posiadania licencji, jest ona pożądana, ponieważ taki agent nieruchomości wzbudza u klientów większe zaufanie. Licencja na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami stanowi potwierdzenie wiarygodności i profesjonalizmu. 

Kto wydaje licencje pośrednika nieruchomości?

Organem uprawnionym do nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, czyli PFRN.

Koszty uzyskania licencji pośrednika nieruchomości

Na początku należy ukończyć kurs kończący się uzyskaniem licencji. Koszty takiego kursu wynoszą około 1000 zł.

Licencja pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawania na czas określony – na 3 lata od momentu jej nadania. Po tym czasie będzie podlegać procedurze odnowienia.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

 • 50,00 zł + 23% VAT (61,50 zł) – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
 • 95,00 zł + 23% VAT (116,85 zł) – osoby spoza PFRN

Jak zdobyć licencję?

Posiadanie licencji jest dobrowolne dla osób, które spełniają następujące wymagania:

 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
 •  zaakceptują Regulamin nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości,
 • przyjmą obowiązek stosowania Kodeksu Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.

Licencja dla osób, które chcą wejść do zawodu

W przypadku osób dotychczas niezwiązanych z pośrednictwem nieruchomości muszą one ukończyć kurs pośrednika nieruchomości, który jest prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez PFRN. Następnie konieczne jest złożenie egzaminu przeprowadzanego przez organizatora kursu pośrednika w obrocie nieruchomościami, który został zakończony wynikiem pozytywnym oraz złożenie wniosku w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami na stronie PFRN.

Osoby, które ukończyły studia w zakresie pośrednictwa nieruchomości

Osoby, które ukończyły studia w zakresie pośrednictwa nieruchomości (studia podyplomowe lub wyższe), aby uzyskać licencję muszą zgłosić się do regionalnego Stowarzyszenia i przedstawić dyplom ukończenia studiów, a następnie złożyć egzamin organizowany przez regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Warunkiem jest jednak to, że studia musiały rozpocząć się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyć nie później niż w 2014 roku.

Osoby, które ukończyły studia i zaliczyły praktykę zawodową

Osoby z ukończonymi studiami i zaliczoną praktyką zawodową mogą uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Aby to zrobić muszą zgłosić się do regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie i praktykę zawodową.