Prowizja biura nieruchomości (od czego zależy, jakie są średnie stawki, co ma wpływ na prowizję)

Osoby chcące sprzedać lub wynająć nieruchomość zastanawiają się czy nawiązać w tym celu współpracę z biurem nieruchomości. Często zniechęcającym czynnikiem jest konieczność płacenia prowizji. Zobaczmy, od czego zależy jej wysokość oraz jakie są średnie stawki.

Z czego wynika prowizja pośrednika nieruchomości?

Prowizja, jaką otrzymuje pośrednik nieruchomości z tytułu udanej finalizacji transakcji wynika przede wszystkim z obowiązków, które na nim ciążą. A tych jest niemało. Szczegółowe ustalenia między klientem a agentem oraz zakres zadań pośrednika opisany jest w umowie pomiędzy tymi dwoma stronami. Zazwyczaj jednak agent nieruchomości zajmuje się kompleksową koordynacją całej transakcji od początku do końca.

Pośrednik swoje działania rozpoczyna od oględzin mieszkania, sfotografowania go, przygotowania ogłoszenia oraz jego publikacji i promowania. Wykorzystuje posiadaną przez siebie zazwyczaj pokaźną bazę kontaktów próbując „sparować” mieszkanie z klientem. Następnie, asystuje podczas odbioru mieszkania, pomaga w spisaniu umowy przedwstępnej, załatwieniu formalności notarialnych oraz wszelkich innych czynnościach, które są konieczne aby z sukcesem zakończyć proces sprzedaży lub wynajmu. Jak widać, w zakres działań pośrednika nieruchomości może wchodzić szeroki wachlarz obowiązków, nic więc dziwnego, że za swoją efektywną pracę oczekują oni uczciwego wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o normy prawne to istotę umowy pośrednictwa reguluje art. 180 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Od czego zależy wysokość prowizji?

Wysokość prowizji dla agenta nieruchomości zależy głównie od zakresu jego obowiązków określonych w umowie z klientem.

Na wysokość wynagrodzenia wpływa również sytuacja na rynku nieruchomości. Na przykład, jeśli lokale o określonych parametrach cieszą się dużym zainteresowaniem, jest na nie popyt, to można spodziewać się, że mieszkanie będące w takim typie zostanie szybko sprzedane. W takiej sytuacji agenci obniżają swoje prowizje, aby mieć możliwość zajmowania się daną nieruchomością. Odwrotna sytuacja, czyli podniesienie stawek prowizji przez agentów, ma miejsce wtedy, gdy pozyskanie nieruchomości jest stosunkowo łatwe, ale znalezienie nabywcy trudne.

Ile wynosi prowizja dla biura nieruchomości?

Tak jak już wspominaliśmy, wysokość prowizji zależy od zakresu obowiązków pośrednika nieruchomości. Widełki dotyczące prowizji są dość szerokie. Wielu agentów oczekuje płatności w wysokości minimum 2,5% ceny domu czy mieszkania. W przypadku bardziej skomplikowanych, rozbudowanych i wymagających nakładu większej pracy zleceń pośrednik może zażyczyć sobie nawet 5% ceny nieruchomości.

Kto płaci prowizję dla biura nieruchomości? 

W przypadku sprzedaży nieruchomości istnieją trzy sposoby uiszczania prowizji – może płacić sam sprzedający, sam kupujący lub obie strony.

W sytuacji, gdzie tylko sprzedający płaci prowizję, to kupujący powinien mieć powód do zmartwień. Co prawda nie ponosi on dodatkowych kosztów, ale może być pewien, że i tak poniesie koszty związane z pośrednikiem, tylko będą one sprytnie ukryte w cenie nieruchomości, bowiem sprzedający zdecyduje się na podwyższenie ceny swojego domu czy mieszkania.

Gdy tylko kupujący płaci prowizję to wbrew pozorom jest to dla niego korzystniejsze. Oczywiście zobowiązany jest uiścić określony procent prowizji pośrednikowi, ale pomimo tego dodatkowego kosztu, jaki musi ponieść, może liczyć on na wytargowanie ceny z właścicielem, ponieważ pośrednik współpracujący ze sprzedającym nie będzie aż tak pilnował, aby ten nie zszedł z ceny.

Trzecią, i ostatnią opcją jest zapłata prowizji zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Jest to najprawdopodobniej najczęściej spotykany model podziału płatności, w którym pośrednik pobiera opłatę w wysokości określonego procentu wartości nieruchomości od obydwu stron transakcji.