Refinansowanie zakupu nieruchomości

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kredyt na mieszkanie lub dom można zaciągnąć dopiero po zakupie nieruchomości. Przedsięwzięcie to nazywa się refinansowaniem zakupu nieruchomości. Na czym dokładnie to polega i z jakimi kosztami się wiąże?

Czym jest refinansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym?

Zanim przejdziemy do tego czym jest refinansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym, określmy co oznacza pojęcie „refinansowanie”. To operacja pieniężna polegająca na pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania w celu zastąpienia środków własnych, które zostały wydatkowane na jakiś cel. W wyniku takiego zabiegu, pierwotnie wydatkowane środki pieniężne mogą być ponownie wykorzystane do finansowania działalności danego podmiotu.

Jeśli chodzi o refinansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym to jest to działanie polegające na wzięciu nowego kredytu hipotecznego. Po co? Zazwyczaj celem jest spłata istniejącego już kredytu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kredytowych lub pozyskanie funduszy po uprzednim zakupie nieruchomości za gotówkę.

Refinansowanie zakupu nieruchomości nowym kredytem polega na spłacie pozostałego kapitału i zaciągnięciu nowego kredytu w innym banku. Kredyt ten nie odbiega zbytnio od klasycznego kredytu hipotecznego i aby go otrzymać trzeba spełniać podobne warunki co przy ubieganiu się o zwykły kredyt. Należy zatem posiadać zdolność kredytową. Trzeba również przedstawić akt notarialny potwierdzający wydanie określonej kwoty na kupno domu lub mieszkania. Należy także dołączyć aktualną wycenę wartości nieruchomości, szczególnie jeśli ostatnie oszacowanie miało miejsce dawniej niż pół roku przed złożeniem wniosku.

Kiedy nie można refinansować zakupu nieruchomości? 

Istnieją pewne ograniczenia związane z refinansowaniem nieruchomości nowym kredytem, które zupełnie lub częściowo uniemożliwiają dokonania takiego przedsięwzięcia. Jednym z nich jest zaciągnięcie kredytu w obcej walucie. Z opcji refinansowania mogą skorzystać tylko osoby, które zaciągną kredyt w złotówkach. Nie można zatem refinansować kredytem złotówkowym kredytu zaciągniętego w obcej walucie, np. euro czy słynnych frankach. Kolejną przeszkodą, tym razem ograniczającą a nie zupełnie uniemożliwiającą refinansowanie, jest skorzystanie z programu Mieszkanie dla młodych (MDM). W takim przypadku po procesie refinansowania trzeba będzie liczyć się z koniecznością zwrotu dofinansowania pozyskanego z programu MDM.

Koszty związane z refinansowaniem zakupu nieruchomości

Refinansowanie zakupu nieruchomości nowym kredytem wiąże się z kosztami, które niekiedy mogą sprawić, że całe przedsięwzięcie okaże się nieopłacalne. Z tego względu przed podjęciem decyzji o refinansowaniu warto przyjrzeć się kosztom, które wynikają z następujących rzeczy:

• ponowna wycena nieruchomości – nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu musi zostać ponownie wyceniona. W przypadku mieszkania usługa ta będzie kosztować około 500 zł,
• opłaty związane ze zmianami w księdze wieczystej – chodzi tu głównie o wykreślenie starego banku i wpisanie nowego. Koszty tej czynności to około 300 zł + podatek PCC za ustanowienie hipoteki,
• prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – zdarza się, że osoby chcące szybciej spłacić kredyt hipoteczny muszą płacić prowizję za wcześniejszą spłatę. Istnienie prowizji oraz jej wysokość zależy od zapisów w umowie kredytowej. Zazwyczaj dotyczy ona okresu 3-5 lat od zaciągnięcia kredytu i wynosi miedzy 1% a 5% wartości kredytu.
• prowizja za udzielenie kredytu refinansowego – nie zawsze, ale zdarza się, że banki wymagają uiszczenia prowizji za udzielenie kredytu refinansowego. Zależy to od zasad panujących w danej placówce i zapisów nowej umowy kredytowej.

Refinansowanie kredytem hipotecznym nieruchomości kupionej za gotówkę

Niektórzy posiadają wystarczającą kwotę pieniędzy na zakup nieruchomości za gotówkę, ale po jakimś czasie uznają, że przydałoby im się trochę pieniędzy na inne wydatki, np. nowy samochód czy kolejną nieruchomość. W takim przypadku można starać się o refinansowanie kredytem hipotecznym nieruchomości kupionej za gotówkę. W takiej sytuacji, banki oferują kredyty refinansowe w ciągu 12 lub 24 miesięcy od zakupu nieruchomości, a ich warunki są bardzo zbliżone do warunków standardowych kredytów hipotecznych.