Wycena nieruchomości – kto może przeprowadzać wyceny mieszkań, domów i gruntów?

Wycena nieruchomości w zależności od sytuacji może być wykonana samodzielnie lub przez profesjonalistę. Zobaczmy, kto i kiedy może ją sporządzić oraz do czego jest potrzebna.

Wycena nieruchomości – co to jest?

Wycena nieruchomości to dokument sporządzony w formie pisemnej w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego. Dzięki wycenie możliwe jest poznanie wartości danej nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. Wycenę nieruchomości sporządza się według określonych prawem zasad. Znajdują się one m.in. w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Warunki i regulacje prawne dotyczące sporządzania wyceny nieruchomości zawarte zostały również w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawcy opierają się także na zaleceniach pod nazwą „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

Kiedy jest potrzebna wycena nieruchomości?

Profesjonalna wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego jest niezbędna w przypadkach, w których wartość nieruchomości jest podstawą do dalszych działań oraz musi być potwierdzona urzędowo. Do takich sytuacji należą m.in.:

  • ubieganie się o kredyt hipoteczny,
  • określenie wysokości podatku od nieruchomości,
  • postępowania spadkowe,
  • sprawy sądowe o podział majątku.

Rzeczoznawca majątkowy

Wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego może dokonać tylko i wyłącznie posiadający uprawnienia państwowe rzeczoznawca majątkowy. Taka osoba musi mieć uprawnienia, które nadawane są przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.


Rzeczoznawca majątkowy musi zostać również wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rzeczoznawca majątkowy może dokonywać wyceny nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, mieszkania czy nawet działki niezabudowanej.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Nie istnieje powszechnie obowiązujący cennik wyceny nieruchomości. Każda wycena jest inna, a jej koszt zależy od wielu zmiennych, m.in. tego jakiej nieruchomości dotyczy wycena – czy jest to grunt, dom czy mieszkanie, jaka jest sytuacja prawna nieruchomości, terminu na kiedy ma być gotowa ekspertyza czy nawet kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę w związku z wyceną. Można jednak powiedzieć, że wycena lokalu mieszkalnego plasuje się w granicach 300 – 1000 zł, natomiast domu od 500 zł wzwyż. Przy zlecaniu wyceny na potrzeby kredytu, warto zdecydować się na rzeczoznawcę działającego na zlecenie banku, ponieważ zazwyczaj ma on niższe stawki.

Samodzielna wycena nieruchomości

Nieruchomość można wycenić samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że taka wycena będzie miała tylko i wyłącznie charakter orientacyjny. Przyda się podczas sprzedaży lub zamiany nieruchomości. W żadnym wypadku nie będzie się ona nadawała do operatu szacunkowego. Samodzielną wycenę można wykonać na podstawie analiz cen ofertowych nieruchomości o podobnych parametrach do naszej.

Czy pośrednik nieruchomości może wycenić nieruchomość?

Często słyszy się, że wyceny nieruchomości dokonał pośrednik nieruchomości. Czy jest to możliwe? I tak, i nie. Oczywiście w przypadku konieczności profesjonalnych wycen, np. do operatu szacunkowego dokonywanie wycen nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami jest zakazane i karane grzywną w wysokości do 50 tys. zł. Jednak w niektórych przypadkach pośrednik nieruchomości również może dokonać wyceny. Chodzi o przypadki, w których wycena jest potrzebna, ale nie musi być wykonana profesjonalnie, czyli np. chwile, gdzie następuje sprzedaż lub zamiana nieruchomości. To takie sytuacje, w których można samodzielnie wycenić nieruchomość. Niektórzy ludzie jednak, zamiast samodzielnie dokonać wyceny, wolą zdać się na opinię kogoś, kto bardziej zna się na rynku nieruchomości. Usługi wyceny nieruchomości przez pośredników nieruchomości są bliższe rzeczywistej wartości nieruchomości niż te dokonywane przez ich właścicieli, ponieważ pośrednicy podczas ustalania cen biorą pod uwagę np. aktualną sytuację na rynku nieruchomości czy dane z systemów transakcyjnych. Dzięki temu pośrednik może ustalić przybliżona wycenę, która pozwoli na sprzedaż nieruchomości na uczciwych warunkach.