Zakup mieszkania na firmę

Kupno mieszkania na firmę może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Sprawdźmy, na co trzeba zwrócić uwagę podczas takiej transakcji, jakie są jej zalety oraz czy tego typu nieruchomość można wynajmować.

Zalety zakupu mieszkania na firmę

Kupno mieszkania na firmę jest dla przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem z kilku powodów:

  • amortyzacja 

Jednym z największych plusów kupna mieszkania na firmę jest możliwość jego amortyzacji, czyli ujęcia w comiesięcznych kosztach prowadzonej działalności określonej części wartości nieruchomości. Takie zaliczenie wartości mieszkania w koszty prowadzenia działalności dość mocno wpływa na zredukowanie wysokości podatku od dochodów. Aby obliczyć kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego należy wartość początkową mieszkania pomnożyć przez roczną stawkę amortyzacji a następnie podzielić wynik przez dwanaście. Natomiast standardowa stawka amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi wynosi: 2,5% dla budynków niemieszkalnych i 1,5% dla budynków mieszkalnych. Warto również pamiętać, że przy spełnieniu określonych warunków można podnieść stawkę amortyzacji nawet do 10%.

  • obniżenie podatku dochodowego w związku z wyposażeniem i wykończeniem

Jako koszty podatkowe można wliczyć wszystkie obciążenia, które zostaną poniesione na poczet remontu lub wykończenia mieszkania oraz na urządzenie i umeblowanie go.

  • podatek od nieruchomości, podatki gruntowe

Przy zakupie mieszkania na firmę, powyższe podatki mogą być traktowane jako koszty firmowe.

  • odsetki kredytu

W przypadku kredytu hipotecznego odsetki obniżają podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak dopiero od momentu wprowadzenia mieszkania do ewidencji środków trwałych. Wtedy też również wszystkie wydatki związane z bieżącą obsługą kredytu są rozliczane jako koszty podatkowe.

Zakup mieszkania na firmę a umowa z deweloperem

Gdy podczas podpisywania umowy z deweloperem, podpisujemy się jako firma, a nie jako osoba fizyczna to nie podpisujemy umowy deweloperskiej. Wynika to z Ustawy Deweloperskiej. – Art. 3.4 tej ustawy stanowi bowiem, że:

„Nabywca – osoba fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa”

Czy zakup mieszkania na firmę można sfinansować kredytem?

Tak, można. Warto też wiedzieć, że sama spłata kapitału nie jest kosztem podatkowym, ale zapłacone odsetki rat – już tak. Ponadto, nie ma znaczenia fakt, czy kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy można wynajmować mieszkanie zakupione na firmę?

Wiele osób chcących kupić mieszkanie na firmę zastanawia się czy będzie mogło taką nieruchomość wynajmować. Okazuje się że tak, jest to jak najbardziej możliwe. Jednakże zysk osiągany z najmu jest wtedy przychodem z działalności i wymaga faktury. Jeżeli wynajęcie mieszkania następuje dla osoby fizycznej do celów mieszkalnych to istnieje możliwość zwolnienia przychodu z VAT, jeżeli natomiast wynajem jest dla firmy to jest on opodatkowany stawką VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż mieszkania objętego amortyzacją

Mieszkanie, które zostało kupione na firmę i jest objęte amortyzacją można sprzedać. W przypadku chęci sprzedaży mieszkania, które zostało wprowadzone do majątku firmy niecałe 5 lat temu trzeba zastosować podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (19%). Jako dochód przyjmuje się różnicę między ceną sprzedaży a odpisami, które pozostały do ukończenia amortyzacji.
Jeżeli zaś od wprowadzenia mieszkania do majątku minęło 5 lub więcej lat to taka operacja nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. A jeśli zakończyła się amortyzacja sprzedawanego mieszkania, nie trzeba płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży.