Zakup nieruchomości wojskowych, czy warto?

Cena za 1mkw domu czy mieszkania rośnie w zastraszającym tempie. Tymczasem, Agencja Mienia Wojskowego wystawia ofertę sprzedaży lokalu mieszkalnego za 4600 zł/mkw, w dodatku w Warszawie. Takich ofert jest dużo więcej. Czy warto się nimi zainteresować?

Sprzedaż lokali przez Agencję Mienia Wojskowego

W momencie, gdy wojsko przestaje korzystać i potrzebować należących do niego nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego wystawia je na sprzedaż. Oferowane lokale często osiągają ceny znacznie poniżej cen rynkowych. Co ważne, mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego może nabyć również osoba, która nie jest żołnierzem.

Agencja sprzedaje lokale mieszkalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego.

Zgodnie z art. 77 ustawy:

„Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internetowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym dalej „osobami uprawnionymi do nabycia”.”

Przetargi

Wykup nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego może odbywać się na zasadach przetargu lub w trybie bezprzetargowym.

Przetarg może być zorganizowany w formie:

  • przetargu ustnego nieograniczonego,
  • przetargu ustnego ograniczonego,
  • przetargu pisemnego nieograniczonego,
  • przetargu pisemnego ograniczonego.


Czym różni się przetarg ustny od pisemnego? Otóż przetarg ustny przybiera postać licytacji, której uczestnicy głośno podbijają cenę wywoławczą, a zwycięża w nim ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę. Jeśli chodzi zaś o przetarg pisemny to oferty składa się w zamkniętych kopertach. Co więcej, zadeklarowana suma pieniędzy, którą chce zapłacić uczestnik przetargu nie jest jedynym kryterium uwzględnianym przez komisje przy wyłanianiu zwycięzcy. Komisja bierze pod uwagę również inne czynniki, np. plany co do sposobu zagospodarowania nieruchomości.

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział tylko określone przez jego organizatora podmioty. W przetargu nieograniczonym zaś może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo.

W praktyce, najczęściej stosowaną przez Agencję Mienia Wojskowego forma sprzedaży nieruchomości jest przetarg ustny nieograniczony.

Zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym przysługuje podmiotom określonym w art. 37 ust 2, 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak wziąć udział w przetargu?

Przede wszystkim, najpierw należy znaleźć informacje o przetargach. Ogłoszenia o przetargach pojawiają się w urzędzie miasta lub gminy właściwej ze względu na położenie sprzedawanej nieruchomości oraz w lokalnym oddziale AMW i na oficjalnej stronie Agencji.

W ogłoszeniach znajdują się zasady, na jakich ma się odbyć przetarg oraz lista warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc wziąć w nim udział. Wobec powyższych należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami. Na tym etapie, warto też warto zapoznać się ze stanem nieruchomości, i oszacować, czy wzięcie udziału w przetargu jest opłacalne. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz wpłacenie – koniecznie w terminie – wadium.

Licytacja

Po wypełnieniu wszystkich powyższych warunków i formalności można wziąć udział w licytacji, która odbywa się w wyznaczonym przez Agencję miejscu i terminie. Na początku licytacji powtarzane są wszystkie informacje dotyczące oferty, oraz wyczytywane są firmy i osoby dopuszczone do udziału w licytacji. Następnie omawiane są zasady konkretnej licytacji – w tym minimalna wysokość kwoty o jaką wolno podbijać stawkę – jest to tzw. postąpienie. Po zakończeniu licytacji zwycięzca i członkowie komisji podpisują sporządzony protokół, który w dalszej kolejności musi zostać zatwierdzony przez dyrektora regionalnego oddziału AMW.

Czy to się opłaca?

Mieszkania sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego kuszą niskimi cenami. Czy jest to jednak prawdziwa okazja czy tylko złudnie korzystna oferta? To zależy od danej nieruchomości. Aby wybrać naprawdę dobrze trzeba dokładnie przyjrzeć się każdej takiej ofercie z osobna. Należy uważnie przeczytać ogłoszenie i dokonać oględzin danej nieruchomości, a następnie oszacować możliwe koszty dodatkowe i ewentualne perspektywy zwrotu włożonych w zakup środków. Cena jest tylko jednym z czynników decydujących o atrakcyjności ofert Agencji Mienia Wojskowego. Kolejnym jest np. stan mieszkania. Warto bowiem wiedzieć, że tak niskie ceny nie biorą się z przypadku. Większość lokali oferowanych przez Agencję Mienia Wojskowego wymagają remontu, często generalnego. Pod uwagę dobrze jest wziąć również położenie lokalu oraz skomunikowane go z centrum miasta oraz okoliczną infrastrukturę, często bowiem oferowane mieszkania położone są w małych miejscowościach z dala od miast.

Biorąc udział w przetargu należy również pamiętać o tym, że ceny podane w ogłoszeniach są jedynie cenami wywoławczymi. Cena ta wynosi dwie trzecie szacunkowej wartości nieruchomości. Przetarg uznaje się za ważny, gdy przynajmniej jeden z jego uczestników zaproponował co najmniej jedno zgłoszenie powyżej ceny wywoławczej. W praktyce oznacza to, że niska cena wywoławcza oferowana przez Agencję Mienia Wojskowego często przyciąga więcej chętnych, którzy mogą podbijać stawkę, przez co ostateczna cena nieruchomości znacznie wzrośnie.

Mimo powyższych zdecydowanie warto śledzić pojawiające się ogłoszenia o przetargach, ponieważ niekiedy można znaleźć atrakcyjny lokal w bardzo przystępnej cenie.